رابطه بين الكترون و پروتون و ذره ارنا و كتونها در هسته يك اتم

 

عده اي از دانشمندان مركز  تحقيقات كتوني براين باورند كه عامل ثبات يك اتم و مدار الكتروني ان وجود ذرات ارنا و كتونها در ناحيه مدار الكتروني و هسته ان اتم مي باشد اين  فرضيه را فرضيه بقاي اتمي مي نامند

 

درفرضيه بقاي اتمي اينگونه ذكر مي شود كه وقتي ذرات ارنا در فواصل بين اتمي قرار مي گيرند و فاصله انها كمتر از حد شعاع يك اتم ميشود  توسط الكترونها و پرتونها جذب شده و مابين مدار الكتروني و هسته اتم قرار مي كيرند حال اگر داخل مركز هسته اتم  ذرات ارنا و كتوني نباشد بدليل حجم بزرگتر هسته اتم انها با نيروي بيشتر  جذب مركز هسته اتم شده و ممكن است هسته اتم متلاشي گردد

كتونها بر خلاف ذرات ازاد ارنا  جذب هسته  اتم و الكترونها نمي شوند بلكه تابع حالت ميدان اين ذرات و ذرات محبوس كتون  داخل مركز اتمها  هستند  لذا در صورت وجود در مركز  هسته اتم بدليل اثر تدافعي كه بر ذرات بين اتمي ارنا دارند از نزديك شدن ذرات ارنا و در نتيجه الكترونهاي مداري (وابسته به انها) به هسته اتم جلوگيري ميكنند در نتيجه سبب پايداري هسته اتمها مي شوند  دافعه بين ذرات ارنا و كتونهاي  واقع در مركز اتم نيز باعث پراكندگي تقارني اين ذرات در داخل هسته مركزي اتم مي شود كه اين عمل نيز باعث تعادل مدار الكتروني اتمها مي گردد

با توجه به  اثر دافعه ذره كتون بر ذرات ارناي اطراف هسته  يك اتم - بزرگي و كوچكي حجم اتم و مدار الكتروني ان رابطه مستقيمي با تعداد ذره  كتون و ارناي داخل مركز هسته اتمها دارد هرچه تعداد كتونها و ارناي مركز يك اتم بيشتر باشد   شعاع مدار الكتروني دور هسته ان اتم نيز بزرگتر مي شود

تا كنون اشكار شده تجمع ذرات ارنا در داخل اتمها باعث ايجاد ميدان  مغناطيسي مي شود اين ميدان با توجه به ساختاركريستالي كتونها و ذرات ارناي فضا - ا نمي تواند تعادل انها را در فضا برهم بزند ولي قادر است اثراتي بر روي الكترونها و پروتونها و ذرات يوني ازاد در فضا داشته باشد بهمين خاطر است كه نمي توانيم تنها توسط يك اهنربا خلاء يا چگال ارنا در فضا بوجود بياوريم

 

********************

ايا الكترونها در مدار اتمي ميچرخند

 

طبق فرضيات موجود الكترونها با سرعتي بينهايت زياد دور هسته اتمها ميچرخند تا درون  ان سقوط نكنند حال چه عاملي سبب ميشود كه در برخورد مكرر اتمها با يكديگر و ذرات و امواج بيروني  ديگر -  سرعت الكترونها كم نشده و به داخل هسته اتم سقوط نكنند را خدا ميداند

ولي طبق اصل بقا در فرضيه ارنا الكترونها اصلا لازم نيست كه دور هسته اتم با سرعت زيادي بچرخند و با اينكه ازادانه در مدار خود در دور هسته اتم مي توانند بلغزند و حركت كنند ولي هيچ گاه شروع به يك چرخش مداوم نمي كنند طبق تصوير فوق در حالت عادي يك مداري  پر از ذرات ارنا بين مدار الكترونها و هسته اتم قرار دارد اين مدار الكترونها و مواد ساختار اتمي را به خود جذب مي كند ولي توسط لايه كتونهاي موجود در هسته اتم دفع  ميشود برايند اين چند نيروي جذب كننده و دفع كننده حالت و حجم و ساختار و شكل يك اتم را تشكيل ميدهند

در هنگام برخورد يك پرتو نور به اتم ( يعني يك ذره ارناي ارتعاشي) الكترون  در اثر ارتعاش ان ذره به  سمت لايه ذره ارنا فشرده يا به سمت بيرون كشيده ميشوند و پس از برگشت به مدار خود ( با توجه به ميزان  نيروهاي مدار الكتروني) ذرات ارناي ازاد دور برش را تحت تاثير قرار داده كه ممكن است نور و موجي متفاوتي از نور و موج و انرژي اوليه ايجاد كند

در حالت عادي اتمها با توجه به تاثيرات كتونها و ذرات ارنا و ساير ذرات بر همديگر در شبكه كريستالي انها - اين ذرات نمي توانند بيشتر شعاع اتمي  اتمها به انها نزديك شوند و در همين فاصله مي توانند تاثيرات القايي لازمه را بر اتمها و الكترونها و ارناي موجود در انها بگذارند

 وقتي يك اتم در داخل خلاء ارنا قرار ميگيرد بدليل اينكه ذرات ازاد ارناي  دور بر هسته اتم  ديگر وجود ندارند برايند نيروي دافعه كتونهاي مركز اتم بيشتر شده در نتيجه مدار الكترونها نزديكتر شده و مدار ذرات ارنا خارج ان قرار ميگيرند كه اين اثر نيز به مواد و اتمهاي داخل خلاء ارنا خاصيت و عملكردهاي خاصي ميدهد كه قبلا عنوان شده است تعداد ذرات ارناي داخل مدار اتمي ممكن است دو يا چند برابر تعداد الكترونهاي يك اتم باشد كه در حالت استاندارد براي هر اتم تعداد ان يك عدد مشخص است ولي تحت شرايط خاصي مي تواند تعداد ان كمتر يا بيشتر از حالت نرمال اتمي شود

در مورد بار الكتريكي ذرات نيز فرضيه ارنا علت باردار بودن يك ذره پزيترون در مقابل يك الكترون  و پروتون را با روشي جديد پاسخ مي دهد كه بعدا ذكر خواهد شد و بطور كلي اساس و علت  بار الكتريكي مواد و ذرات جهان طبق يك اصل جديد تشريح شده كه ان نيز عنوان خواهد شد


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 23:53  توسط reza  |